Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε αστικό, περιαστικό και αγροτικό πεδίο.

 

Τα κουνούπια χαρακτηρίζονται ως έντομα υψηλής υγειονομικής σημασίας καθώς πέραν της σημαντικής όχλησης που προκαλούν με την δραστηριότητά τους (τσιμπήματα, κνησμός, ερεθισμοί, αλλεργίες κ.α.) αποτελούν φορείς και βιολογικοί μεταβιβαστές (vectors) μερικών από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο κίτρινος πυρετός, ο δάγκειος πυρετός,  εγκεφαλίτιδες και φιλαριάσεις καθώς και μεγάλου αριθμού άλλων αρμποϊώσεων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των πληθυσμών κουνουπιών και των μεταδιδόμενων με τα κουνούπια ασθενειών, κάτι που αποδίδεται από την επιστημονική κοινότητα στο παγκόσμιο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας και των μεγάλων κλιματικών αλλαγών γενικότερα, καθώς επίσης στο σύγχρονο εμπόριο αλλά και την τάση για μετακίνηση μεγάλου μέρους του. Συνέπεια αυτού φαίνεται να είναι και το γεγονός ότι σήμερα, οι τρεις περισσότερο διαδεδομένες αρμποϊώσεις παγκοσμίως (ο Δάγκειος πυρετός, η ελονοσία και ο ιός του Δυτικού Νείλου) είναι ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αναγκαία η συνέχιση εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων διαχείρισης-καταπολέμησης των κουνουπιών, τα οποία συνίστανται στην εντομολογική παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών , την καταγραφή και έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής τους και των καταφυγίων τους σε ελεγχόμενα από τον άνθρωπο συστήματα και  τέλος στις άμεσες επεμβάσεις (ψεκασμοί επίγειοι ή από αέρος) με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας ή ακμαιοκτονίας (εφόσον απαιτηθεί). Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών απαιτείται να είναι ασφαλές για τη δημόσια υγεία ενώ παράλληλα να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.

  • Επίγειοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας
  • Εναέριοι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας
  • Εντομολογική επιτήρηση για την παρακολούθηση της πυκνότητας του πληθυσμού των ατελών σταδίων του εντόμου και κυρίως του προνυμφικού σταδίου
  • Εγκατάσταση δικτύου παγιδών σύλληψης ακμαίων κουνουπιών για την παρακολούθηση της πυκνότητας του πληθυσμού τους στις περιοχές υλοποίησης του έργου.
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
  • Χαρτογράφηση εστιών και ψεκασθεισών περιοχών
  • Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών