Προστασία Δημόσιας Υγείας

Καταπολέμηση κουνουπιών και επιτήρηση


Φυτοπροστασία

Δράση ενάντια στα επιβλαβή έντομα των φυτών


Διαχείριση Πρασίνου

Έργα πρασίνου και διαμόρφωση περιβάλλοντος


Background Image

Καλώς ήρθατε στην Total Green

Η Totalgreen προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας, της φυτοπροστασίας και της διαχείρισης πρασίνου για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πιστοποιημένη για το σύνολο των υπηρεσιών της με ISO 9001:2008, η φιλοσοφία που διέπει την totalgreen βασίζεται στο τρίπτυχο: Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Δράση. Mε σταθερό γνώμονα την προσφορά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα στα έργα μας και διατηρούμε την αειφορική συμπεριφορά.
Κύριες δραστηριότητες

Μελέτες και υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας καθώς επίσης συντήρησή και παρακολούθησή τους.
Μελέτη και εφαρμογή προτύπων συστημάτων διαχείρισης σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς με πολύχρονη παρουσία στο χώρο.

Ιστορικό

Η totalgreen αποτελεί την εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε με επιτυχία να δραστηριοποιείται στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος το 1998 και επεκτείνεται καθημερινά προσφέροντας τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες στην αγορά.

Για την μεθόδευση των παραπάνω η totalgreen διασφαλίζει ότι:

Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό, τον οποίο ελέγχει και συντηρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα

Επεξεργάζεται τις αποκλίσεις και εντοπίζει τις αιτίες τους για δρομολόγηση διορθωτικών ενεργιών

Εκπαιδεύει συστηματικά και αναβαθμίζει το προσωπικό ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση

Διατηρεί τα αρχεία ενός έργου αφενός μεν για αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης απάντησης ή αμφισβήτησης που τυχόν θα προκύψει αφετέρου για συγκριτικά στοιχεία σε άλλη εργασία