Το επιβλαβές έντομο Rhynchophorus ferrugineus (ρυγχοφόρος ή κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών ή κόκκινο σκαθάρι) θεωρείται σήμερα ως ο σημαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών. Αποτελεί το σημαντικότερο εχθρό των καλλιεργειών χουρμαδιάς στην Ασία και τη Β. Αφρική αλλά και των καλλωπιστικών φοινικοειδών σε όλες τις μεσογειακές χώρες (Αίγυπτος, Ισραήλ, Συρία, Τουρκία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος). Έχει καταχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως εχθρός καραντίνας. Στα κράτη μέλη που έχει εντοπιστεί πρέπει να λαμβάνονται επίσημα μέτρα για καταπολέμηση και παρεμπόδιση εξάπλωσής του (επεμβάσεις για την προστασία των φοινικοειδών).

Στην χώρα μας διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 2005 σε φοίνικες του είδους Washingtonia sp. και Phoenix canariensis. Μέχρι σήμερα η παρουσία του έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας και κυρίως στην Αττική προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Ανάμεσα στα είδη των φοινικοειδών, προσβάλλει τον Κανάριο Φοίνικα (Phoenix canariensis), την Χουρμαδιά (P. dactylifera), τον ενδημικό φοίνικα του Θεοφράστου (P. Theophrasti), την Ουασινγκτόνια (Washingtonia sp.) και τον Χαμαίρωπα (Chamaerops humilis).

Η προσβολή από το ρυγχοφόρο οδηγεί στο θάνατο το φοινικοειδές εάν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την καταπολέμηση του και επεμβάσεις στα φοινικοειδή που γειτονεύουν με τα προσβεβλημένα (ακτίνα πτήσης εντόμου έως και 5km) .

Όλα τα στάδια του εντόμου (αυγό, κάμπια-προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) εξελίσσονται στο εσωτερικό του φοίνικα. Οι προνύμφες εισχωρούν στο εσωτερικό του φοίνικα ανοίγοντας στοές. Η νύμφωση γίνεται μέσα ή έξω από τον κορμό, μέσα σε κουκούλι που φτιάχνει η προνύμφη από ξερές ίνες του φοίνικα, γεγονός που οδηγεί στην καταστροφή του. Τα ακμαία (αρσενικά και θηλυκά) έχουν χρώμα κοκκινωπό-καφέ, μήκος 3 cm περίπου και φέρουν ρύγχος.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη Απόφαση 2007/365/ΕΚ της Ε.Ε. και την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προβλέπεται άμεση εφαρμογή σχεδίου δράσης και λήψη μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus στα φοινικοειδή .