Προγράμματα καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων των φυτών στο αγροτικό και στο αστικό πεδίο.
Προστασία των φοινικοειδών στο αστικό πεδίο


 • Βιολογικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινο σκαθάρι) που προσβάλλει τα Φοινικοειδή.
 • Δενδροχειρουργική - μηχανική εξυγίανση έντονα προσβεβλημένων φοινικοειδών
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Καταγραφής & χαρτογράφησης των φοινικοειδών (σύστημα GIS)
 • Κοπή & απομάκρυνση νεκρών φοινικοειδών
 • Εγκατάσταση δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων

Προστασία των ελαιοδέντρων


 • Επίγειοι υπολειμματικοί δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
 • Εγκατάσταση δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων

Προστασία των πευκών


 • Βιολογικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου πιτυοκάμπης (κοινή κάμπια των πεύκων).

Προστασία χλοοτάπητα


 • Εφαρμογή βιολογικής μεθόδου για την καταπολέμηση των εχθρών του χλοτάπητα

Προμήθεια βιολογικών σκευασμάτων & Σχεδιασμός ολοκληρωμένης βιολογικής φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο.


 • Προμήθεια ωφέλιμων εντόμων για την βιολογική καταπολέμηση των εντόμων στο αστικό πράσινο και σε αγροτικές περιοχές.
 • Προμήθεια Βιολογικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση του ρυγχοφόρου και την ολοκληρωμένη προστασία των φοινικοειδών