Ορισμός:

Ως βιολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης των εντομολογικών εχθρών εννοούμε την χρήση ωφέλιμων οργανισμών όπου βλάπτουν τα ζημιογόνα έντομα και ακάρεα και μειώνουν τον πληθυσμό των φυτοφάγων επιβλαβών εντόμων (αφίδες, κοκκοειδή, εχθροί χλοοταπήτων κ.α.)

 Γνώμονά μας έχουμε την προστασία της υγείας του ανθρώπου, αλλά και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σεβόμενοι τους έμβιους οργανισμούς (πουλιά, μέλισσες, χελώνες κ.α.) που «ζουν» στο αστικό περιβάλλον, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί σε αυτό με το πέρασμα πολλών ετών εξέλιξης «δημιουργώντας» τους οικολογικούς τους θώκους.

Blog Article Figure
Προστασία Περιβάλλοντος

Η ιδέα

Λαμβάνοντας υπόψη
α) την προστασία της υγείας του ανθρώπου στο επιβαρημένο αστικό περιβάλλον,
β) την προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας,
γ)την επιτυχία των βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα και ιδιαίτερα σε Μεσογειακές χώρες,
δ) την ευρωπαϊκή νομοθεσία (που προϋποθέτει να γίνεται πρώτα χρήση βιολογικών παραγόντων αντιμετώπισης στο αστικό πράσινο και αν δεν υπάρχει ανάλογη λύση να εφαρμόζεται χημική καταπολέμηση) θα μπορούσε να «συμβάλλουμε» στην λύση των προβλημάτων που αφορούν την φυτοπροστασία στο αστικό και περιαστικό πράσινο.

Με σκοπό την λύση των προβλημάτων φυτοπροστασίας που αναπτύσσονται στο αστικό και περιαστικό πράσινο, είναι αναγκαίο για την αντιμετώπισή τους  να προβούμε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των εντομολογικών εχθρών εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εντομολογικών εχθρών στο αστικό πράσινο βάσει αρχών ολοκληρωμένης αντιμετώπισής τους.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή ενός  καινοτόμου «συστήματος διαχείρισης»:

  • Εντομολογική επιτήρηση,
  • Εφαρμογή συνδυασμένων βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης των εντομολογικών εχθρών και βιοτεχνικών μεθόδων (ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΕΝΤΟΜΟΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΧΙΤΟΖΑΝΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ),
  • Χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών με σκοπό την ανάδειξη της αναγκαιότητας/επιλογής των συνδυαστικών μεθόδων αντιμετώπισης βάσει ορισμένων παραγόντων «υπεύθυνων» για την έξαρση των εντομολογικών εχθρών , τον έλεγχο τους και την αποτελεσματικότητα των συνδυασμένων δράσεων μας στην περιοχή ενδιαφέροντός μας.